Integritetspolicy

 
Hotel Waterfront (org.nr 556468-7126) värnar om din integritet och följer tillämplig lagstiftning för att skydda dina personuppgifter.

Vi samlar in personuppgifter för att administrera, ta betalt och marknadsföra våra tjänster. När lagen kräver samtycke inhämtar vi det från dig.

När vi använder underleverantörer får de teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA) för att säkerställa ett gott skydd.

Hotel Waterfront har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Information lagras enligt gällande lagar och gallras fortlöpande.

Hotel Waterfront kommer att på din skriftligt undertecknade begäran lämna ett utdrag på vilka personuppgifter som behandlas.

Hotel Waterfront är ett licensierat hotell till Best Western International Inc. och förbinder sig genom avtal att följa deras integritetspolicy. Best Western behandlar bland annat medlemsinformation för lojalitetsprogrammet Best Western Rewards. Läs mer på Best Western.