Historia

Platsen runt Hotel Waterfront är laddad med spännande historia. En del är bevarat och väl värt att besöka. Främst är det tre tidsperioder som utmärker sig, 1300–1600-talet med gamla Älvsborgs fästning, 1700-talet med Ostindiska Companiets handel med Kina och 1800-talets industriepok med de Carnegieska bruken som tillverkade socker och porter. Här ovan kan du läsa om de olika epokerna.

Tycker du som vi om historia? Då tycker vi att du ska testa vår App och gå på historisk skattjakt i vårt vackra område.

Klippans Kulturreservat

Namnet Klippan är en förkortning av Skinnareklippan och syftar på det lilla berg där Birgittas kapell nu finns. Kapellet byggdes av David Carnegie för arbetarna på bryggeriet och är en kopia av kyrkan på hans hemort i Skottland.

Kulturreservatet kom till på 1970-talet och har till uppgift att bevara de historiskt intressanta byggnaderna runt Birgittas kapell. De äldsta är från Ostindiska kompaniets dagar men här finns också mycket från 1800-talets industriepok. Tag gärna en promenad på kullerstensbelagda gator och se de gamla arbetarbostäderna, den stora portertunnan, skolan och kyrkan.
kulturreservat