Gamla Älvsborgs Fästning

Bakom hotellet kan man idag finna murrester från det som en gång var en anläggning för försvar av Göta Älvs mynning. Fästningen var omväxlande i dansk och svensk ägo och omtalas första gången i en handling från 1366. Efter en brand började den svenska kungen Gustav Vasa bygga upp fästningen i sten och 1525 omnämns den som slott.

Till slottet hörde en ladugård för försörjning av de som arbetade där, Älvsborgs Kungsladugård. Till de stora ägorna hörde också en skog, Slottsskogen, idag en populär park att besöka.

Inne på hotel Waterfront finns en modell som visar hur slottet såg ut 1657, strax innan det revs för att ge byggmaterial till den nya fästningen i hamninloppet.

För att nå slottsruinen krävs en promenad uppför de långa trapporna på hotellets baksida. Det är värt mödan!

alvsborgs-fastning