Porterbryggeri och sockerbruk

Industriepoken började i stor skala på 1800-talet då den tyske handelsmannen Abraham Robert Lorent 1808 anlade porterbryggeri och sockerbruk på Klippan. 1836 köptes de Lorentska bruken av den 23-åriga skotten David Carnegie Jr på konkursauktion. Bruken var det största industriföretaget i staden och köpeskillingen var 400 000 kronor. För pengarna fick Carnegie ett porterbryggeri och ett sockerbruk som på kort tid byggdes upp till det modernaste sockerraffinaderiet i Sverige. Ledningen för Carnegieska bruken bedrev en omfattande social verksamhet. Vid sjukdom erhöll arbetarna halv dagspenning, fri läkare och sjukvård. På området fanns arbetarbostäder, två badhus, skola och kyrka.

1928 tog Pripps över bryggeridelen och tillverkningen fortsatte i Carnegiebryggeriet fram till 1976. Idag bryggs Carnegie porter i Falkenberg.

Läs mer om alla byggnader runt om i området på Infokartan.

 

David Carnegie Jr (1813-1890)

Flera av Göteborgs köpmanssläkter härstammar från Skottland, Carnegie har sitt ursprung i Montrose i de östra delarna. David Carnegie Jr kom till Göteborg 1830 för att arbeta på sin farbrors firma D. Carnegie & Co, vilket var ett av de största exportföretagen i trä- och järnbranschen. Den elegante Eton-ynglingen gjorde stor succé i sällskapslivet i Göteborg

Redan fem år efter sitt köp av Lorentska bruken flyttade David Carnegie till England, varifrån han skötte de finansiella transaktionerna. Från 1845 leddes företaget av Oscar Ekman som framgångsrikt skapade stora vinster. Carnegie gjorde sig känd för att donera stora summor till humanitära och vetenskapliga ändamål. Mest bekant är donationen på 500 000 kronor till upprättandet av Göteborgs högskola, men även barnsjukhuset och åldringsvården fick medel från Carnegie.

 

Carnegie Porter

Carnegie Porter är Sveriges äldsta registrerade varumärke som ännu är i bruk. Sedan 1836 har man njutit av det mörka ölet med de hälsosamma egenskaperna.

Namnet porter kommer från Londons stadsbud som hade det som sin favoritdryck (eng: porter, bärare). Den mörka färgen är ett resultat av den hårda rostningen av malten. Öl är som regel en färskvara där porter är undantaget. Den mognar och är drickfärdig efter 3-4 månader, men fortsätter att utvecklas och förädlas i upp till 10 år. Ung porter är kraftfull och livlig med en tydlig syra som mildras med tiden. Ju längre den lagras, desto mer framträder porterns typiska arom av kaffe och madeira.

Porter användes förr i medicinska syften och ansågs som närande och styrkande. Långt in på 1900-talet ordinerades ammande kvinnor porter med äggula.

Som mest populär var Carnegie porter år 1916 då Carnegiebryggeriet producerade 5,5 miljoner liter porter. Det mesta konsumerades i Sverige men exporten var omfattande och det gick att köpa Carnegie porter i både New York och Brasilien!

1928 tog Pripps över bryggeridelen och tillverkningen fortsatte i Carnegiebryggeriet fram till 1976. Idag sker tillverkningen vid Carlsbergs bryggeri i Falkenberg, söder om Göteborg.

Gillar du porter?
Då får du inte missa vårt porterskafferi. I vår bar har vi en unik samling av spännande ölsorter, både lokala och internationella.
porter-bryggeri