Ostindiska Kompaniet

Ostindiska kompaniet hade på 1700-talet sin hemmahamn här vid Waterfront Göteborg. Älven var inte uppmuddrad så de stora fartygen fastnade i leran om de gick längre. Ostindiska kompaniet var på sin tid Sveriges största handelsföretag som under strapatsrika seglatser till Kina återkom med porslin, tyger och exotiska kryddor. Många byggnader från tiden finns bevarade. Restaurang Sjömagasinet, Värdshuset och Ankarsmedjan är några av de mer kända.
ostidiska-kompaniet